Organisatie Zaanse Schans

De Zaanse Schans wordt beheerd door Stichting de Zaanse Schans. Stichting de Zaanse Schans is opgericht in 1961 en heeft als doelstelling het in stand houden en uitbreiden van de typische Zaanse woon- en werkbuurt die de Zaanse Schans is. Daarbij laat de Zaanse Schans het erfgoed zien van de tijdsperiode tot medio 19e eeuw. De organisatie is bereikbaar op het nummer: (075) 204 75 10.

Stichting de Zaanse Schans

In het begin van de 20e eeuw raakte veel houten panden, die symbool stonden voor de grote welvaartsperiode van de Zaanstreek, in verval. Een groep liefhebbers van de Zaanse houtbouw maakten een plan op om historisch waardevolle panden te behouden door ze te verplaatsen naar wat nu de Zaanse Schans heet, zodat ze behouden zouden worden voor de toekomst. Architect Jaap Schipper, in 1946 winnaar van de staatsprijs de Prix de Rome, ontwierp de Zaanse Schans als een Zaanse woon- en werkbuurt zoals die er medio 19e eeuw uitgezien zou kunnen hebben.

Na ruim 10 jaar voorbereiding werd in 1959 het eerste pand overgeplaatst naar de Zaanse Schans. In 1961 werd de stichting de Zaanse Schans opgericht om het behoud te waarborgen. Na het eerste pand volgde in een hoog tempo diverse panden en molens. Op dit moment is de Zaanse Schans een beschermd dorpsgezicht en is de Zaanse Schans onderworpen aan strakke regels die het behoud van het erfgoed moeten borgen.

Stichting de Zaanse Schans voert als gebiedsregisseur de regie over de Zaanse Schans. De Zaanse Schans bestaat namelijk uit vele zelfstandige ondernemingen en organisaties. Met deze partijen maakt Stichting de Zaanse Schans beleid voor de Zaanse Schans. Stichting de Zaanse Schans is daarnaast verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de Zaanse Schans en de centrale marketing.

Bestuur

Het bestuur van Stichting de Zaanse Schans bestaat uit zeven leden. Naast drie onafhankelijke leden bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van stakeholders van de Zaanse Schans. De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:

 • Piet Oudega – voorzitter, onafhankelijk lid.
 • Anne Marie Hoogland – penningmeester, onafhankelijk lid.
 • Sandra Chedi – onafhankelijk lid.
 • Martin Schaap – vertegenwoordiging van Vereniging de Zaansche Molen.
 • Marieke Verweij – vertegenwoordiging van Stichting Zaans Museum.
 • Michiel van der Burght – vertegenwoordiging Zaanse Schans Vastgoed NV

De directie wordt gevormd door de heer Maarten van der Meer.

Stichting de Zaanse Schans kent twee bestuurscommissies.

Historische Commissie

De Historische Commissie is opgericht in februari 2012. De Historische Commissie heeft als taak het bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven over wijzigingen en activiteiten in de openbare ruimte en in- en aan de panden van de Zaanse Schans. De Historische Commissie bestaat uit een groep specialisten op het gebied van onder meer de streekhistorie, de Zaanse hout- en molenbouw, kunstgeschiedenis en stedenbouw.

Het advies van de Historische Commissie wordt in voorkomende gevallen gebruikt bij beslissingen van de gemeente Zaanstad, gehoord de Commissie Welstand en Monumenten. Afspraken over de advisering zijn vastgelegd in een convenant dat is ondertekend door de wethouder voor Monumenten van de gemeente Zaanstad, de voorzitter van de Commissie Monumenten en Welstand, de voorzitter van Stichting de Zaanse Schans en de voorzitter van Vereniging Zaans Erfgoed.

De huidige samenstelling van de Historische Commissie is:

 • Matthijs Ero – vice-voorzitter
 • Jan Piet Bloem
 • Martin Schaap
 • Piet Koster
 • Pier van Leeuwen
 • Josje van Leeuwen

Het secretariaat van de Historische Commissie wordt gevoerd door Pieter Gravesteijn, Adviseur Historie, bouwen en beheer van de Zaanse Schans.

Marketing Commissie

De Marketingcommissie bestaat vanaf medio 2013. De Marketingcommissie heeft als taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over strategische marketing van de Zaanse Schans als geheel. De basis daarvoor is het strategisch marketingplan Zaanse Schans 2020. De Marketingcommissie bestaat uit marketingexperts die raakvlakken hebben met de thema’s van de marketing van de Zaanse Schans, zoals Amsterdam, toerisme, cultuur en online. De Marketingcommissie werkt daarnaast nauw samen met de stakeholders van de Zaanse Schans op het vlak van de specifieke producten op het gebied van marketing, PR en evenementen.

De huidige samenstelling van de Marketingcommissie is:

 • Karel Philippens – voorzitter
 • Joke Bosch – vice-voorzitter
 • Simone Groen- Roesink
 • Frans Reichardt

Het secretariaat van de Marketingcommissie wordt gevoerd door Lisette Janssen, Communicatie, PR & Evenementen medewerker van de Zaanse Schans.

Jaarverslagen