Partners

De Zaanse Schans is een samenwerkingsverband van Stichting de Zaanse Schans, Stichting Zaans Museum, Stadsherstel Zaanstreek N.V., Vereniging de Zaansche Molen, de Ondernemersvereniging en het Bewonersbelang van de Zaanse Schans.

Stichting Zaans Museum

Het Zaans Museum werd in 1998 op de Zaanse Schans geopend. Vanaf maart 2009 maakt het Verkade Paviljoen hier onderdeel van uit en is het museum gegroeid van 20.000 naar 60.000 bezoekers per jaar. Het Czaar Peterhuisje is een dependance van het Zaans Museum en is gevestigd in de binnenstad van Zaandam. Het Zaans Museum presenteert het leven en werken van de Zaankanter te midden van het rijke industriële erfgoed in een eigentijds vormgegeven gebouw. Hier maakt de bezoeker kennis met het culturele verleden van de streek en de bron van haar welvaart: de industrie. Daarnaast organiseert het museum tijdelijke en semi-permanente tentoonstellingen. Ook ontwikkelt het museum educatieve programma’s en activiteiten; zowel binnen in het museum als buiten op de Zaanse Schans. Achter dit alles steekt een dynamische organisatie waar 43 medewerkers (21 fte) inclusief vele museumdocenten, rondleiders en vrijwilligers op professionele wijze hun bijdrage leveren.

 

Zaans Museum & Verkade Experience
Schansend 7
1509 AW Zaandam
Tel: +31 (0) 75 6810000
info@zaansmuseum.nl
www.zaansmuseum.nl

Stadsherstel Zaanstreek N.V.

Een belangrijke aankoop voor Stadsherstel Zaanstreek N.V., is die van drieëntwintig panden en zes bouwkavels op de Zaanse Schans. Voor het einde van 2010 werd Stadsherstel Zaanstreek N.V. opgericht. Deze dochteronderneming van Stadsherstel Amsterdam N.V. en de Zaanse woningbouwcorporatie Parteon stelt zich ten doel om de bijzondere panden in goede staat te behouden, maar ook om ander cultureel erfgoed in de Zaanstreek veilig te stellen en een nieuwe bestemming te geven.

 

Stadsherstel Zaanstreek N.V.
Amstelveld 10
1017 JD Amsterdam
Tel: +31 (0)20 520 00 60
www.stadsherstel.nl

Vereniging de Zaansche Molen

Het behoud van de molens in de Zaanstreek is in belangrijke mate het succes van Vereniging de Zaansche Molen. Deze vereniging werd in 1925 opgericht door onderwijzer en kunstenaar Frans Mars. Hij begreep dat met het verdwijnen van de molens een belangrijk Zaans cultuurelement zou verdwijnen. De eerste daad van de vereniging was de oprichting van het Molenmuseum in 1928. De bloeiende vereniging heeft recentelijk opdracht gegeven tot herbouw van houtzaagmolen “Het Jonge Schaap”, die sinds 2005 de zesde functionerende molen aan de Zaanse Schans is, in beheer van de Vereniging.

Vereniging de Zaansche Molen
Kalverringdijk 30
1509 BT Zaandam

Ondernemersvereniging De Zaanse Schans

De ondernemersvereniging van de Zaanse Schans behartigt de belangen van een aantal ondernemers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris mevrouw I. Kraakman: ingrid.kraakman@willig.nl