Als groot erfgoedliefhebber kan Piet Oudega zijn nieuwe werkplek enorm waarderen “Voor wie zich altijd met het unieke erfgoed heeft beziggehouden, is werken op de Zaanse Schans zo ongeveer het hoogst bereikbare in het leven.” Naast de bijzondere locatie staat de Schans aan het begin van een nieuwe uitdaging waar Piet naar uitkijkt, namelijk de vaststelling en uitvoering van het Masterplan 2030, wat moet inspelen op de verwachte verdere groei van het toeristische bezoek aan de Schans. “Mijn inzet is dat we daar met iedereen die op en voor de Zaanse Schans werkzaam zijn constructief over kunnen spreken, zodat een zo goed mogelijk gedragen plan kan worden uitgevoerd. Ik maak daar al een begin mee door met de verschillende partijen op de Schans uitvoerig te gaan kennismaken.”

 

Op de vraag welke verbeteringen Piet ziet voor de Schans heeft hij een duidelijke visie “In het Masterplan komen al veel noodzakelijke verbeteringen aan de orde. Zo moet bijvoorbeeld het parkeren veel beter worden opgelost en ook het entreegebied kan een stuk mooier en functioneler worden.” Verder ziet Piet potentie in de ontmenging van fietsers en wandelende toeristen “Dit is iets wat we snel moeten aanpakken.”

 

Over de toekomst anno 2030 en de verwachte drie miljoen bezoekers, denkt Piet dat dit aantal misschien wel eerder wordt behaald. “Dit vergt op een aantal punten – waarschijnlijk gefaseerd – aanpassingen, maar het biedt ook kansen om de Schans verder vorm te geven en kwalitatief te verbeteren en nog aantrekkelijker te maken dan deze al is.” Ook wenst Piet dat het Zaans Museum en de Schans meer naar elkaar toetrekken. “De kwaliteitsslag die al gaande is, zullen we zeker moeten doorzetten. Ik hoop bovenal dat we in de komende jaren met één gezamenlijk gezicht naar buiten treden, waarbij elke partij zich realiseert dat de Schans als geheel sterker is dan de som van de onderdelen.”