Op woensdag 27 september jl. is Stichting de Zaanse Schans weer eigenaar geworden van de woonpanden op de Zaanse Schans.  Stichting de Zaanse Schans is voor 100% eigenaar geworden van Stadsherstel Zaanstreek en neemt daarmee de aandelen van Stadsherstel Amsterdam N.V. en Parteon over. Daarmee komt na bijna 8 jaar het Zaanse erfgoed weer in handen van de Zaanse Schans.

 

De aankoop is voor de stichting een belangrijke stap om de Zaanse Schans op een integrale manier aan te sturen. In deze strategie wordt hard gewerkt naar het vinden van balans tussen wonen, het onderhouden van het erfgoed en het faciliteren van het bezoek aan het erfgoed. Het eigendom van de panden stelt de Zaanse Schans in staat om met meer slagkracht en korte communicatielijnen nog beter de woonfunctie te bedienen en het erfgoed te onderhouden. Door het in het bezit krijgen van de woonpanden wordt onder meer het budget voor het onderhoud van het erfgoed vergroot, dit is mogelijk door de inkomsten die de Stichting ontvangt uit het toerisme.

 

Directeur Peter-Jan van Steenbergen verduidelijkt: “Het is belangrijk dat de partij die ruim 50 jaar geleden de Zaanse Schans heeft opgericht om het Zaans Erfgoed te behouden, nu weer panden in eigendom krijgt. Daarmee kunnen we in de dagelijkse praktijk het erfgoed, de woonfunctie en het bezoek in balans brengen en elkaar laten versterken.”

 

Geschiedenis Zaanse Schans
In 1961 is Stichting de Zaanse Schans opgericht voor het behoud en beheer van de Zaanse Schans. Architect Jaap Schipper stond aan de basis van deze unieke woon- en werkbuurt. Het doel van deze buurt was het Zaanse erfgoed, dat door de hele streek heen werd bedreigd, te concentreren in een reservaat voor monumentale houten panden. Tientallen panden (molens, woonhuizen, pakhuizen) zijn op spectaculaire wijze verplaatst naar de Zaanse Schans, met als doelstelling de monumenten op deze plek voor de eeuwigheid te bewaren. Vanaf de jaren ’70 werd de Zaanse Schans steeds meer opgemerkt door toeristen. Vanaf dat moment zijn ook de eerste ondernemingen op de Zaanse Schans gekomen. Mede door de inspanningen van de ondernemers werd dit cultuurhistorische icoon ook een toeristisch icoon.