Ruim 150 personen kwamen op 28 november in het Zaans Museum bij elkaar om te praten over de toekomst van de Zaanse Schans. Stichting de Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad organiseerden een avond voor stakeholders in het kader van de Zaanse Schans 2030. Bureau BVR heeft in opdracht van beide organisaties een droombeeld gemaakt voor de Zaanse Schans en het bureau lichtte dit droombeeld toe op de avond. Daarnaast hadden stakeholders de mogelijkheid om hun droom voor de Zaanse Schans kenbaar te maken via een zogenaamde elevator pitch. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt door de Stichting Kalverpolder, Ko Kraakman, de Klompenmakerij, Zaans Museum, de Catharinahoeve, Vereniging de Zaansche Molen en Museum Zaanse Tijd.

 

Daarna konden alle aanwezigen hun ideeën over het droombeeld kwijt. Aan tafel werd fel gediscussieerd over de toekomstplannen van de Zaanse Schans en dit leverde een schat aan ideeën op. Met veel passie stortten de deelnemers zich op de plannen. Goed om te zien dat iedereen met een positieve blik naar de toekomst van de Zaanse Schans kijkt.

 

Met het droombeeld, de pitches en de ideeën aan tafel gaan Stichting de Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad aan de slag. Het doel is om medio 2017 een ontwikkelstrategie te presenteren, met daarin concrete, haalbare plannen. In dit traject worden de stakeholders ook actief meegenomen. Thema’s zijn onder meer het parkeren, de entrees, de padenstructuur en de functies op de Schans.