17-03-2016

Op 18 februari was het Raadhuis in Zaandijk decor voor een levendige discussie over het bouwen op de Schans. Vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties, de gemeente, aannemers, architecten en natuurlijk de Historische Commissie van de Zaanse Schans bespraken met elkaar over de wijze waarop wij met ons prachtige erfgoed omgaan. Een gezamenlijke conclusie was in ieder geval dat we de pracht van onze monumenten beter kunnen uitdragen en het idee is geboren om dit vast te leggen in een “stijlboek”.