December 2019

 

Aan allen die op de Zaanse Schans wonen en werken of zich daarbij betrokken voelen,

 

Zoals bekend is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de Ontwikkelstrategie. Door de sterke groei van het bezoek aan ons gebied dreigt de balans tussen wonen, werken en bezoeken het evenwicht te verstoren. Daarom achten wij het opstellen van een visie op de gewenste toekomstige ontwikkeling van de Zaanse Schans essentieel.

 

De Ontwikkelstrategie is vele keren besproken in diverse bijeenkomsten en de discussie over de Ontwikkelstrategie is door veel partijen gevoerd. Op 6 mei 2019 is hierover door de heer Remkes advies uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies is de Ontwikkelingsstrategie aangepast en met bijgaande notitie van 6 september 2019 (bijlage 1) voorgelegd aan de stakeholders. De Ontwikkelstrategie  is  opnieuw met de door hen gegeven feedback bijgesteld (zie bijlage 2).

 

Nu is het zover dat het definitieve concept Ontwikkelstrategie met u allemaal kan worden gedeeld.

 

Ons bestuur wil deze Ontwikkelstrategie graag bespreken met diegenen die zich bij de Zaanse Schans betrokken voelen. Op 10 december 2019, om 19.00 uur bent u welkom in Pannenkoekenrestaurant De Kraai op de Zaanse Schans. Wij zullen daar een korte toelichting op de Ontwikkelstrategie geven en uw vragen beantwoorden. Aan  de gemeente is gevraagd aanwezig te zijn.

 

Na deze besprekingen – en gehoord uw inbreng – zullen wij de Ontwikkelstrategie definitief in ons bestuur bespreken. Het College van B&W zal het stuk ter bespreking aanbieden aan de gemeenteraad en zal daarna een definitief besluit nemen.

 

Graag nodigen wij u uit om aan de bespreking op 10 december deel te nemen.

 

Wij hopen op uw komst!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van

Stichting de Zaanse Schans,

 

 

Piet Oudega, voorzitter.